Onkologia personalizowanaprzyszłość walki z nowotworami

Zadaniem Programu Zodiak jest stworzenie ogólnopolskiej sieci badawczej pomiędzy najlepszymi jednostkami klinicznymi, naukowymi i komercyjnymi mającej na celu opracowanie narzędzi onkologii personalizowanej, służących zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi.

100 000

zgonów rocznie w Polsce jest spowodowanych chorobami nowotworowymi

By odwrócić ten niekorzystny trend, konieczna jest większa dostępność zaawansowanych leków i skorelowanej z nimi nowoczesnej diagnostyki.

Takie podejście, nazywane onkologią personalizowaną, jest przyszłością leczenia onkologicznego.

Program Zodiak ma na celu rozwój onkologii personalizowanej w Polsce

Badania prowadzone w ramach Programu Zodiak zakładają:

Ikonka biobankowania próbek klinicznych
Biobankowanie
próbek
onkologicznych
Ikonka poszukiwania biomarkerów nowotworowych
Poszukiwanie
biomarkerów
nowotworowych
Ikonka narzędzi diagnostycznych
Rozwój narzędzi
diagnostycznych
Ikonka badań klinicznych
Badania
kliniczne

Tak wykreowana przestrzeń do kontaktu pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu usprawni późniejszą komercjalizację i wdrażanie na rynek wspólnie opracowanych rozwiązań.

Biobanki

to uniwersalne rozwiązanie problemu dostępności materiału biologicznego.

W ramach Programu Zodiak działa biobank tkanek i DNA próbek nowotworowych.

Biobank jest zgodny z systemem Zapewnienia i Zarządzania Jakością (certyfikat ISO 9001) oraz wytycznymi dla Standardów Jakości Dla Biobanków Polskich.

Obecnie zbierane są próbki od pacjentów ze złośliwymi nowotworami piersi.

Mapa polski z logotypami partnerów takimi jak Siepomaga, MNM Diagnostics czy Genetyka.bio

Partnerzy

W tworzonej sieci badawczej funkcjonują różne podmioty, zarówno jednostki kliniczne, naukowe, jak i komercyjne firmy zajmujące się B+R w dziedzinie diagnostyki i onkologii.

Program posiada wsparcie fundacji Siepomaga oraz magazynu Genetyka.bio.

Nasze projekty badawcze

od pomysłu do realizacji

W ramach Programu Zodiak realizowane są wspólne projekty badawcze obecnie skupione na genomice nowotworów piersi, które następnie będą rozszerzane o kolejne typy nowotworów.

PARPiNDx, innowacyjny klasyfikator do predykcji odpowiedzi na leczenie inhibitorami PARP

Celem projektu jest stworzenie opartego na sztucznej inteligencji narzędzia diagnostycznego, PARPiNDx, wykorzystywanego w leczeniu nowotworów jajnika.

czytaj więcej
Mapa medyczna testowania genomu

Przydatność techniki sekwencjonowania całogenomowego w rutynowej diagnostyce nowotworów złośliwych piersi

Nowotwory piersi charakteryzuje duże zróżnicowanie podtypów biologicznych, znaczna heterogenność i skomplikowane podłoże genetyczne, przez co zastosowanie technologii sekwencjonowania całogenomowego wydaje się mieć tam ogromny potencjał poznawczy i diagnostyczny.

Strzałka w lewo
Strzałka w prawo

Publikacje naukowe

które powstały w ramach programu Zodiak

Publikacja opisująca przełomową metodę oceny statusu nadekspresji receptorów HER2 znajdujących się na powierzchni komórek nowotworowych z wykorzystaniem sekwencjonowania całogenomowego

Publikacja opisująca przełomową metodę oceny statusu nadekspresji receptorów HER2 znajdujących się na powierzchni komórek nowotworowych z wykorzystaniem sekwencjonowania całogenomowego. Włączenie tej metody do rutynowej diagnostyki genetycznej umożliwiłoby skuteczniejszą selekcję pacjentów do terapii celowanej lekami ukierunkowanymi na blokowanie nadekspresji HER2.

Przeczytaj artykuł